Geluidsmetingen - geluidsonderzoek


De dienstverlening van Technisch bureau van Eeden omvat onder meer:


Technisch bureau van Eeden is opgericht in 1996. De specialisatie het uitvoeren van metingen in verband met arbo en machinerichtlijn (binnenkort machinery regulation) maar met geluidsonderzoek ten aanzien van woningisolatie hebben wij ook ruime ervaring.
Sinds de oprichting zijn er ruim 900 geluidsonderzoeken uitgevoerd, verdeeld over de aandachtsgebieden wet milieubeheer, arbeidsomstandigheden, machinerichtlijn en geluidsisolatie in de woningbouw.
Wij hebben geen expertise ten aanzien van verkeerslawaai en gevelisolatie.


Technisch bureau van Eeden is een eenmanszaak van Michiel van Eeden. U hebt dus direct contact met de uitvoerend expert.