Geluidsmetingen - geluidsonderzoek


De dienstverlening van Technisch bureau van Eeden omvat onder meer:


Technisch bureau van Eeden is opgericht in 1996. De specialisatie is arbo en machinebouw maar met geluidsonderzoek ten aanzien van milieuvergunningen en woningisolatie hebben wij ook ruime ervaring.
Sinds de oprichting zijn er ruim 500 geluidsonderzoeken uitgevoerd, verdeeld over de aandachtsgebieden wet milieubeheer, arbeidsomstandigheden, machinerichtlijn, geluidsisolatie in de woningbouw en bouwlawaai.
Wij hebben geen expertise ten aanzien van verkeerslawaai en gevelisolatie.
Technisch bureau van Eeden is vertegenwoordiger van CATT Acoustic voor Nederland.