Luchtgeluidisolatie


Muren

Het geluid dat de menselijk stem en bijvoorbeeld door radio of TV wordt opgewekt noemen we luchtgeluid, dit in tegenstelling tot contactgeluid. De kwaliteit van een tussenmuur is de belangrijkste factor bij luchtgeluidisolatie. Ook de omliggende constructie kan meedoen: geluid kan, door trillingen in vloeren en wanden, een scheidingsmuur passeren en, eenmaal daar voorbij weer als geluid tevoorschijn komen - dat noemt men flankerende overdracht.   afbeelding

Onderzoek - meten

De kwaliteit van luchtgeluidsisolatie wordt gemeten volgens NEN 5077. Aan een zijde van de scheidingsmuur wordt op een hoog geluidniveau ruis weergegeven en het geluidniveau wordt aan beide zijde van de scheidingsmuur gemeten. Aan de ontvangstzijde wordt ook de nagaltmijd gemeten om te compenseren voor, populair gezegt, de omvang en stoffering van de ontvangstruimte - die zijn namelijk mede van invloed op het geluidniveau in de ontvangstruimte. Uit de verschillen in geluidniveau tussen beide vertrekken wordt per frequentiegebied, na correctie voor de nagaltmijd, uit de set van meetwaarden één getal berekend: de Ilu,k.

Ilu,k en DnT,A

De index voor luchtgeluidisolatie Ilu,k is een maat voor bescherming tegen het (lucht-) geluid van naburige ruimten.
De index is zo bedacht dat een scheidingmuur goed genoeg is als scheiding tussen woningen als de Ilu,k 0 dB bedraagt. Een hogere Ilu,k betekent een betere isolatie. Deze eis van 0 dB is opgenomen in het Bouwbesluit. Een Ilu,k van 0 dB betekent niet "geen geluid" maar het is juist voldoende voor een minimale kwaliteit van isolatie tussen woningen.
Omdat wetgeving in Europa steeds meer met elkaar in overeenstemming moet zijn, zal de grootheid Ilu,k, naar verwachting, in de loop van de tijd worden vervangen door DnT,A, een internationale maat.
Eigenlijk spreekt het Bouwbesluit van de karakteristieke geluidisolatie, de letter k in de index Ilu,k duidt daarop. Dat hangt er mee samen dat de geluidisolatie ook nog moet voldoen als de indeling van ruimten verandert: het basisprincipe van vrije indeelbaarheid van het bouwbesluit.

Bouwbesluit

Het Bouwbesluit werd al even genoemd. Deze landelijk geldende wetgeving bevat voorschriften die een minimum niveau van bescherming tegen ongewenst geluid moeten waarborgen. Voor een echt goede bescherming tegen geluid, of dat nu van buiten, van de buren of vanwege installaties is, moeten hogere waarden worden aangehouden dan in het Bouwbesluit zijn aangegeven.
Het Bouwbesluit maakt onderscheid tussen de eisen die gelden tussen woningen en eisen die gelden tussen vertrekken binnen woningen. Ook de laatste categorie moet dus aan zekere eisen voldoen.

BREEAM

Breeam (Building Research Establishment Environmental Assessment Method) stelt eisen aan gebouwen met als doel dat er duurzame gebouwen worden gemaakt. Een woning, bijvoorbeeld, kan wat betreft duurzaamheid punten scoren als het voldoet aan geluidisolatie-eisen die 5 dB strenger zijn dan die van het bouwbesluit.

Het NSG heeft goede brochures over vloeren, geluidsisolatie en burenlawaai.

ruisbron voor meting geluidsisolatie en nagalmtijd