Frisse Scholen


Programma van eisen

Een schoolgebouw moet voldoen aan de eisen van het Bouwbesluit. Maar voor onderwijsgebouwen is het wenselijk om bijvoorbeeld ook aan de nagalmtijd een eis te stellen. Daarom beschrijft het programma van eisen Frisse Scholen enkele aspecten die niet in het Bouwbesluit voorkomen.
Opdrachtgevers voor de bouw of renovatie van een school kunnen, met het programma van eisen als richtlijn, een gebouw realiseren met een hoger comfort-niveau. Dat komt ten goede aan de prestaties van de leerlingen en de gezondheid van leerlingen en personeel. Het staat schoolbesturen vrij om het programma al dan niet toe te passen. Maar het is niet geheel vrijblijvend: de arbocatalogus voor het voortgezet onderwijs verwijst voor de geluidaspecten voor het binnen klimaat naar het programma van eisen Frisse Scholen.

Klassen

Het Bouwbesluit omschrijft minimumeisen, voor elk aspect van geluid een ondergrens. Het Programma van eisen Frisse Scholen kent drie kwaliteitsklassen A t/m C, waarbij A het hoogste en C het laagste kwaliteitsniveau is. Niveau C komt overeen met het niveau van eisen van het Bouwbesluit, met aanvulling van de aspecten die helemaal niet in het Bouwbesluit voorkomen.

Aspecten

Wat betreft geluid zijn de aspecten die in het Programma van eisen worden beschreven:

Toetsing

Als ervaren deskundige is Technisch bureau van Eeden u graag van dienst met het uitvoeren en rapporteren van metingen voor de oplevering.

Download het programma van eisen