Contactgeluidisolatie


Vloeren

In woningen, met name in appartementen, kunnen harde vloerbedekking problemen opleveren wat betreft geluidsoverlast. Omdat harde vloerbedekkingen steeds populairder worden is dit een toenemend probleem. De contactgeluidisolatie kan verbeterd worden door het toepassen van een verende tussenlaag, maar alleen als de bestaande vloer voldoende zwaar is. Technisch bureau van Eeden kan metingen uitvoeren om de kwaliteit van contactgeluidisolatie te onderzoeken.

Onderzoek - metingen

De kwaliteit van contactgeluidsisolatie wordt gemeten volgens NEN 5077. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een apparaat dat op nauwkeurig vastgestelde wijze op de vloer hamert, een zogenaamde contactgeluidgenerator, ofwel gestandaardiseerde hamermachine. In het ondergelegen (of soms naastgelegen) vertrek wordt het door deze generator geproduceerde geluidniveau gemeten. In de ontvangstruimte wordt ook de nagalmtijd gemeten om te compenseren voor, populair gezegt, de omvang en stoffering van de ontvangstruimte - die zijn namelijk mede van invloed op het geluid dat de contactgeluidgenerator daar produceert.

Ico en LnT,A

Uit de hierboven beschreven meting kan een getal worden berekend om de contactgeluidsisolatie mee te beoordelen. Tot 2012 is daar in Nederland de index voor contactgeluidisolatie Ico voor gebruikt. Huidige nieuwbouw woningen moeten een index voor contactgeluidisolatie (tussen verschillende woningen) hebben van +5 dB. In het Bouwbesluit van 1992 was dat nog 0 dB. Een hogere Ico betekent een betere isolatie, en daardoor minder kans op overlast.
Let wel: een Ico van 0 dB betekent absoluut niet dat er geen geluid is!
De index Ico wordt, onder andere met een set referentiewaarden, uit de gemeten geluidniveaus berekend - en dat op zo'n wijze dat voor een contactgeluidisolatie die men in de jaren zeventig nog juist acceptabel vond, Ico precies op 0 dB uitkomt. Omdat wetgeving in Europa steeds meer met elkaar in overeenstemming moet zijn, is de grootheid Ico met ingang van het nieuwste bouwbesluit vervangen door het A-gewogen contactgeluidniveau LnT,A een internationale maat. Een hogere LnT,A betekent een slechtere isolatie.

Reglement en controlemeting

In veel reglementen die voor bewoners van appartementen gelden zijn voorschriften opgenomen over de vloerafwerking om hinder door contactgeluid te voorkomen. Deze regels komen er meestal op neer dat bij toepassing van een harde vloerbedekking een tussenlaag gebruikt moet worden die een verbetering van de contactgeluidisolatie van 10 dB oplevert.
Omdat de eis meestal geformuleerd wordt als een verbetering, moet voor een controlemeting ook de vloer zonder de vloerbedekking gemeten worden. Dat is vaak niet mogelijk. Als een meting ter controle van de vloer wenselijk is moeten de partijen eerst samen afspreken hoe de toetsing plaats moet vinden. Lees meer over ondervloeren.

Bouwbesluit

Het Bouwbesluit werd al even genoemd. Deze landelijk geldende wetgeving bevat voorschriften die een minimum niveau van bescherming tegen ongewenst geluid moeten waarborgen. In een woning die net voldoet aan de geluid-eisen van het Bouwbesluit kan je nog best de buren (zo nu en dan) horen.


Het NSG heeft goede brochures over vloeren, geluidsisolatie en burenlawaai.