Contactgeluidisolatie ondervloer


Over het effect van ondervloeren ontstaat makkelijk verwarring. Dat begint met de prestatiegrootheid.
Op de verpakking van ondervloer-producten staan vaak twee getallen: ΔLlin en ΔLW, waarbij de eerste altijd aanmerkelijk lager is dan de tweede. De ΔLlin is het getal dat relevant is; dit getal geeft aan wat, bij benadering, het effect van het product is op de index voor contactgeluidisolatie Ico of op het A-gewogen contactgeluidniveau LnT,A.
De ΔLW moet u negeren.
Als alleen een getal en "dB" wordt genoemd dan heeft u daar niets aan, dat is naar aanleiding van het bovenstaande hopelijk wel duidelijk.

Bovendien heeft een ondervloer alleen (het opgegeven) effect als de vloer waarop deze wordt toegepast voldoende zwaar is. Bij toepassing op houten vloeren, bijvoorbeeld in historische panden, kan het effect zelfs averechts zijn. Het verzwaren van de bestaande vloer heeft dan proriteit.

Terug naar contactgeluidisolatie

Het NSG heeft goede brochures over vloeren, geluidsisolatie en burenlawaai.