BREEAM


Duurzame gebouwen

Breeam beschrijft werkwijzen, eisen en toetsingmethoden die er toe moeten leiden dat er duurzame gebouwen worden gemaakt. Het concept komt uit het Verenigd Koningrijk en is aangepast aan de Nederlandse situatie door de Dutch Green Building Council. Deelname aan het systeem is vrijwillig. Er is een website voor deelname aan breeam voor bijvoorbeeld architekten, aannemers en projectontwikkelaars. Een gebouw kan op verschillende aspecten "scoren" wat betreft duurzaamheid, geluid is één daarvan.

Akoestiek HEA 13

In deze module wordt omschreven welke richtlijnen er in het ontwerpproces moeten worden gevolgd om tot een goede geluidisolatie te komen. Ook worden minimumwaarden voor geluidisolatie geformuleerd. Voor woningbouw komt het er globaal op neer dat de geluidisolatie 5 dB beter moet zijn dan als omschreven in het Bouwbesluit. In de praktijk zullen vooral de isolatie-eisen voor kantoren, en eventueel scholen, worden gebruikt. Over akoestiek, bijvoorbeeld in de zin van nagalmtijd, wordt in deze module niets gezegd behalve een verwijzing naar de Frisse Scholen.

Geluidsoverlast POL 8

Deze "credit" gaat over het voorkomen van hinder in de omgeving. Het begint met een tabel met geluidniveaus die niet overschreden mogen worden bij geluidgevoelige bestemmingen in de omgeving. Hierin kan een vergelijkbare tabel als in het activiteitenbesluit worden herkend, maar alle maximumwaarden zijn 5 dB lager. Er wordt verwezen naar de gangbare meet- en rekenmethoden.


HEA 13 Akoestiek
POL 8 Geluidsoverlast