Onafhankelijke expertise

Is meten echt weten ?


Het display van een geluidmeter aflezen is makkelijk, dat kan iedereen. Maar meten is alleen weten als je weet wat je meet, dat geldt in het bijzonder bij geluidsmetingen. Het vergt een goed inzicht in de technische aspecten zoals de werking van de meter, de verschillende meetgrootheden (Lp, LW, Leq, Lmax, Lpeak) en de invloed van bijvoorbeeld de ruimte en het achtergrondgeluid. Maar het is ook nodig om grondige kennis te hebben van de vele conventies ten aanzien van geluidsmetingen, zoals vastgelegd in normen, besluiten en regelingen *.
Bij geluid kan je bij wijze van spreken "meten wat je wilt". Alleen als je goed op de hoogte bent van normen**, richtlijnen en wetgeving kan je een meting uitvoeren waarmee discussies kunnen worden beslecht of worden voorkomen, bijvoorbeeld voor toetsing aan grens- of streefwaarden.

Onze geluidsmeters en kalibrator worden met voorgeschreven regelmaat worden gekalibreerd door een RvA geaccrediteerd laboratorium.
Representativiteit, reproduceerbaarheid, inzicht in onzekerheden en een rapportage die alle relevante gegevens en omstandigheden bevat, voor minder doen wij het niet, zoals u van een deskundige vakman mag verwachten.

Als u op zoek bent naar expertise op het gebied van geluid of geluidsmeting, u krijgt bij ons direct de deskundige aan de telefoon, geen account manager of verkoper. Ook voor second opinion of het kritisch beschouwen van rapporten en specificaties kunt u bij ons terecht.

* Programma's van eisen (PvE) of bestekken verwijzen daar vaak naar. Wij zien daar regelmatig fouten in omdat de opstellers onvoldoende deskundig zijn, te makkelijk kopiëren en plakken of gewoon slordig zijn. Het PvE of bestek is dan eerder een probleem dan een waarborg.

** Om normen goed toe te passen moet je de inhoud kennen, en op elk gewenst moment kunnen raadplegen. Soms lukt het niet om volledig in overeenstemming met een norm te werken. Het vergt deskundigheid en expertise om te weten of en hoe je kan afwijken van de norm, en op welke wijze je dat goed motiveert.