Spraakverstaanbaarheid - STI

Spraakverstaanbaarheid kan worden beoordeeld door meting van de STI: de speech transmission index. Overdracht van spraak wordt negatief beïnvloed door galm van de ruimte en door achtergrondlawaai. Ook onderbrekingen in het pad tussen spreker en luisteraar hebben een negatieve invloed, maar dat uit zich door een slechtere verhouding tussen het directe geluid enerzijds en galm en achtergrondgeluid anderzijds. De STI wordt gemeten met een fluctuerend ruissignaal, op het ontvangerpunt wordt de verandering in de fluctuaties gemeten en daarmee de STI berekend.
Als er sprake is van elektronisch versterkte spraak, dus met een geluidsinstallatie, kan er nog een aanzienlijke invloed bijkomen van de installatie zelf op de spraakverstaanbaarheid. Een geluidsinstallatie kan daarop een negatieve invloed hebben door vervorming, beperkt frequentiebereik en bewerking, bijvoorbeeld compressie, van het spraaksignaal. Tegenwoordig worden veel spraaksignalen digitaal getransporteerd (NS stations!), ook daarbij kan verlies aan informatie optreden wat de spraakverstaanbaarheid kan schaden.

spraakverstaanbaarheid-klaslokaal