Gezoneerd industrieterrein


Ruimtelijk instrument

Een gezoneerd industrieterrein, en de ligging daarvan, wordt vastgesteld in een bestemmingsplan. De gemeente is verantwoordelijk voor het beheer van de zone: zij voeren de regie over het inventariseren van het geluid van de bedrijven en zijn eindverantwoordelijk voor het beleid. Op een gezoneerd industrieterrein wordt de totale hoeveelheid geluid bewaakt op zonegrens. Soms is bij omliggende woningen via een hogere waarde procedure een hogere grenswaarde van het geluid toegestaan. Ook op deze punten moet bewaking plaatsvinden.

Akoestisch onderzoek

De bewaking en het beheer van de totale hoeveelheid geluid vindt plaats in een zone model, een computersimulatie met daarin alle akoestisch relevante gegevens van de berdijven. In dat zonemodel wordt het totale geluid op de zonegrens berekend. Om de gemeenten in staat te stellen dat model te onderhouden moeten alle bedijven op een gezoneerd industrieterrein bij vestiging, wijziging of uitbreiding een akoestisch onderzoek laten uitvoeren. In het akoestisch onderzoek is berekend wat de bedrage van het betreffende bedrijf is aan het geluid op de zonegrens. Het bevat ook de invoer gegevens die de gemeente nodig heeft om het zonemodel te actualiseren. Ook ogenschijnlijk stille bedrijven kan worden gevraagt om een akoestisch onderzoek.

Knelpunten

Op gezoneerde industrieterreinen hebben sommige daarop gevestigde bedijven, degene die onder algemene regels vielen (AmvB's - nu allen vervangen door het activiteitenbesluit), te veel 'geluidruimte' toegewezen gekregen. De algemene regels uit het verleden stelde grenzen aan het geluid bij woningen van derden, en die lagen soms ver weg. De betreffende bedrijven produceerde daardoor (op papier, en in het model) meer geluid dan in de werkelijkheid. Daarom zitten enkele gezoneerde industrieterreinen op slot; er kan geen geluid meer bij. De oplossing van dit probleem vergt achterstallig (administratief) onderhoud. De algemene regels zijn inmiddels aangepast om te voorkomen dat er meer bedrijven bij komen die - alleen op papier - meer geluid produceren dan nog. Juist op terreinen die op slot zitten zulle alle nieuwe bedrijven een akoestisch onderzoek laten uitvoeren. Aan de hand daarvan kan soms weer geluidruimte worden teruggenomen. Dat komt ten goede aan nieuwe bedrijven.


Terug naar Akoestisch onderzoek